Liturgia Niedzieli

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 18.02.2018


WPROWADZENIE LITURGICZNE:

Środą Popielcową rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, a dziś przeżywamy pierwszą niedzielę tego okresu, który jest szczególną okazją do nawrócenia, pokuty i przemiany życia. Prośmy w tej Eucharystii, byśmy umieli ten czas dobrze zagospodarować i zbliżyć się do Boga i naszych bliźnich. 

 

 *

INTENCJA MSZALNA: 

Intencja mszalna ...

Kolekta dzisiejsza jest miesięczną składką na wystrój i renowację naszej świątyni. Bóg zapłać za każdą ofiarę. 

 *

AKT POKUTY:

Ze skruchą prośmy o przebaczenie naszych grzechów, abyśmy z czystymi sercami mogli złożyć Najświętszą Ofiarę ...

 *

KOLEKTA:

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna ...

*

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA:

Tak jak Pan Bóg zawarł z Noem i jego synami przymierze, co przypomina nam pierwsze czytanie, tak samo zawiera je z nami w sakramencie chrztu świętego, o czym czytamy we fragmencie Listu św. Piotra Apostoła. Woda to żywioł, niszcząca siła, jednak ma moc oczyszczania. Potrzebujemy tego oczyszczenia, dlatego jak Pan Jezus wychodzimy na pustynię, by zmierzyć się z pokusami i nauczyć się je przezwyciężać.

Z uwagą pragniemy słuchać słowa Bożego, by znaleźć wskazania na rozpoczęty czas Wielkiego Postu.

 *

MODLITWA POWSZECHNA:

Ufając, że Pan pomaga pokornym w czynieniu dobra, przedstawmy nasze modlitwy:

  • Módlmy się za Kościół Święty, aby był wspólnotą wiary, nadziei i miłości...
  • Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby Bóg obdarzył ich odwagą w wyznawaniu wiary...
  • Módlmy się za rekolekcjonistów i spowiedników, aby otrzymali siły i mądrość do głoszenia Ewangelii...
  • Módlmy się za chorych, aby żyjąc w duchowej więzi z Bogiem, doznawali ulgi w cierpieniach fizycznych i duchowych...
  • Intencja mszalna...
  • Módlmy się za nas samych, niech wielkopostne ćwiczenia przyczynią się do pogłębienia naszej wiary i wzrostu prawdziwej pobożności...

Wszechmogący Wieczny Boże prosimy Cię, byś przyjął nasze pokorne prośby i nieustannie nas uświęcał. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 *

MODLITWA PO KOMUNII:

Posileni Chlebem z nieba, który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość, + prosimy Cię, Boże, naucz nas pragnąć Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego, * i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich. Przez Chrystusa, Pana naszego.

*

SŁOWO  ŻYCIA:

„NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ”

(Mk 1,15)