Liturgia Niedzieli

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
24
.06.2018


WPROWADZENIE LITURGICZNE:

Kościół daje nam dzisiaj świadectwo radości z narodzin św. Jana Chrzciciela. Jan był ostatnim z proroków Starego Testamentu i jednocześnie pierwszym świętym Nowego Testamentu, którego śmierć w obronie prawdy i moralności była również zapowiedzią zbawczej śmierci Jezusa. Wielkość Jana, „największego spośród narodzonych z niewiasty”, może być właściwie odczytana tylko w świetle życia Chrystusa, który sam jest prawdziwą światłością świata. 

*

INTENCJA MSZALNA: 

Intencja mszalna ...

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

 *

AKT POKUTY:

Stańmy w całej prawdzie przed Zbawicielem i przeprośmy Go za każdy grzech ...

*

KOLEKTA:

Boże, ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, + udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym * i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez naszego Pana …

*

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA:

Opisane w Ewangelii cudowne wydarzenia związane z narodzinami św. Jana Chrzciciela wskazują na niezwykłość jego postaci. Związana jest ona przede wszystkim z Bożym wyborem. To Bóg wybrał Jana na tego, który przygotuje przyjście Jego Syna na ziemię. Dlatego też św. Paweł, przedstawiając mieszkańcom Antiochii Pizydyjskiej zarys historii zbawienia, podkreśla posłannictwo ostatniego proroka Starego Testamentu. Również dla każdej i każdego z nas Pan Bóg przygotowuje określoną misję, albowiem On nas przenika i doskonale zna.

 *

MODLITWA POWSZECHNA:

Bogu, który przenika i zna nasze serca, za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela przedstawmy pokorne prośby:

  • Módlmy się za Kościół święty, aby umocniony darami Ducha Świętego, nieustannie prowadził do Jezusa Chrystusa, Jedynego Zbawiciela...
  • Módlmy się o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nigdy nie zabrakło głosicieli i świadków Chrystusa i Jego Ewangelii...
  • Módlmy się za wszystkich rozpoczynających wakacyjny wypoczynek, aby zawsze pamiętali o potrzebie świadectwa wiary...
  • Intencja mszalna...
  • Módlmy się za nas samych, aby nasze życie było prawdziwym świadectwem wiary, na miarę św. Jana Chrzciciela...

Wysłuchaj, Boże, modlitw Twojego Kościoła * i spraw, aby dla świata był znakiem Twojej obecności i miłości do wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

*

MODLITWA PO KOMUNII:

Posileni na Uczcie niebieskiego Baranka, prosimy Cię Boże, + aby Kościół czerpiąc radość z narodzin świętego Jana Chrzciciela, ujrzał sprawcę swojego odrodzenia w Chrystusie, * którego przyjście Jan zapowiadał. Przez Chrystusa, Pana naszego.

*

SŁOWO  ŻYCIA:

„…PÓJDZIESZ PRZED PANEM PRZYGOTOWAĆ MU DROGĘ…”

(Łk 1,76)