Liturgia Niedzieli

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 13.08.2017


WPROWADZENIE LITURGICZNE: 

Przyszliśmy do świątyni, by doświadczyć bliskości naszego Zbawiciela i umocnić naszą wiarę. Dotknięcie łaski Bożej sprawia, że chcemy żyć odważnie i pięknie. Odpowiedzmy więc wiarą na obecność Chrystusa w Słowie i Eucharystii oraz w drugim człowieku. 

 

INTENCJA MSZALNA: 

Intencja mszalna ...

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.

 

AKT POKUTY:

Rozpoczynając liturgię prośmy Pana o miłosierdzie nad nami … 

 

KOLEKTA:

Wszechmogący wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, + umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, * abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa ...

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA:

Pan Jezus chodzący po wzburzonym jeziorze, o którym powie dzisiejsza Ewangelia, jawi się jako władca panujący nad żywiołami. Łódź z uczniami i Piotrem jest obrazem Kościoła, który wśród wzburzonych fal tego świata często znajduje się w niebezpieczeństwie. Jednak w takich momentach należy pamiętać, że Pan Jezus jest Zbawicielem nie tylko każdego człowieka, ale i całego Kościoła, któremu nie pozwoli zginąć. Dawał temu wielokrotnie wyraz, posyłając kolejnych proroków, jak Eliasz z dzisiejszego pierwszego czytania, którzy przewodzili ludowi Izraela. W Liście do Rzymian Święty Paweł powie nawet, że żaden inny naród nie otrzymał tylu czytelnych znaków potwierdzających szczególną Bożą opiekę i upodobanie.

Wysłuchajmy teraz słowa Bożego, które ma moc uciszyć każdą burzę naszego życia. 

 

MODLITWA POWSZECHNA: 

Dziękując Jezusowi, że jest zawsze z nami, złóżmy przed Nim nasze modlitwy:

  • Módlmy się za Kościół Święty, aby wskazywał ludziom drogi prowadzące do Boga...
  • Módlmy się za misjonarzy, aby byli autentycznymi świadkami prawdy płynącej z Ewangelii…
  • Módlmy się o pokój na świecie, aby nie brakło ludzi dążących do zgody i pojednania między narodami…
  • Módlmy się za ludzi uwikłanych w nałogi, by znaleźli siłę, aby je porzucić i wrócić do zdrowego i szczęśliwego życia ...
  • Intencja mszalna ...
  • Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze troszczyli się o naszą wiarę ...

Panie Jezu, Synu Boży, wysłuchaj nasze pokorne modlitwy i wzmocnij naszą ufność w Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

 

MODLITWA PO KOMUNII:

Boże, nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego Sakramentu zapewni nam zbawienie * i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

SŁOWO  ŻYCIA:

"ODWAGI, JA JESTEM, NIE BÓJCIE SIĘ"

(Mt14,28)