Liturgia Niedzieli

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 21.05.2017


WPROWADZENIE    LITURGICZNE: 

Gromadzimy się w kolejną niedzielę wielkanocną, aby celebrować Najświętszą ofiarę Pana Jezusa. Eucharystia jest źródłem i jednocześnie szczytem całej ewangelizacji, ponieważ jej celem jest zjednoczenie ludzi z Chrystusem, a w Nim z Ojcem i z Duchem Świętym.

Dziś w naszej wspólnocie przeżywamy uroczystość odpustową ku czci św. Jana Nepomucena, patrona naszej parafii i naszego miasta.

 

INTENCJA    MSZALNA: 

Intencja mszalna …

Kolekta dzisiejsza jest miesięczną składką na wystrój i renowację naszej świątyni. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.

 

AKT    POKUTY:

Przeprośmy teraz Boga za nasze słabości, zaniedbania i grzechy …

 

KOLEKTA:

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć chrystusowi zmartwychwstałemu; + niech misterium paschalne, które wspominamy, * przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa ...

 

WPROWADZENIE  DO  LITURGII  SŁOWA:

Dzisiejsza Ewangelii przywołuje czas po zmartwychwstaniu, kiedy Pan Jezus przygotowuje uczniów na moment swego odejścia do Ojca. Zapowiada jednocześnie, że Jego obecność w Kościele będzie kontynuowana przez Ducha Świętego. Zgodnie z tym, co powie Święty Piotr, uzdolni On wierzących do postawy wynagradzającej na wzór Chrystusa, który cierpiał jako sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Wydarzenia opisane w Dziejach Apostolskich wskazują, że doświadczenie obecności Ducha Świętego skierowane jest do całej ludzkości, ponieważ łaska Boża nie ma względu na pochodzenie człowieka.

Prośmy Ducha Świętego, aby pozwolił nam zrozumieć słowo Boże i przyjąć je do serca.

 

MODLITWA    POWSZECHNA: 

Przez wstawiennictwo św. Jana Nepomucena prośmy dobrego Boga o wszelkie potrzebne w naszym życiu dary i łaski:

  • Módlmy się za Kościół święty, aby stale postępował zgodnie z przykazaniem miłości i był czytelnym znakiem troski Boga o człowieka ...
  • Módlmy się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby Bóg obudził w wielu sercach gorące pragnienie głoszenia ewangelii na całym świecie ...
  • Módlmy się za nasze rodziny, aby rozwijały w sobie wiarę i pogłębiały osobistą więź z Jezusem …
  • Módlmy się za przeżywających trudności, aby Boża łaska i pomoc ludzi pozwoliła im odnaleźć sens swojego życia …
  • Intencja mszalna ...
  • Módlmy się za nas samych, abyśmy żyli w prawdzie i nigdy nie zeszli z drogi zbawienia ...

Wszechmogący Boże, racz wysłuchać naszych błagań i umocnij nas w drodze do wiecznej ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

MODLITWA PO KOMUNII:

Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego, + pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu * i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie.  Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

SŁOWO  ŻYCIA:

"NIE ZOSTAWIĘ WAS SIEROTAMI"

(J 14,18)