Liturgia Niedzieli

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.10.2017


WPROWADZENIE LITURGICZNE:

Nasz udział w niedzielnej Eucharystii jest owocem wiary zaszczepionej w naszych sercach przez samego Boga. Wiary tej nie zatrzymujemy dla siebie, ale pragniemy dzielić się nią z całym światem. Przeżywając Niedzielę Misyjną rozpoczynającą Tydzień Misyjny, patrzymy z troską na wszystkich, którzy nie poznali jeszcze Dobrej Nowiny. Pragniemy uczestniczyć w misji ewangelizacyjnej poprzez świadectwo życia, modlitwę i konkretną pomoc. 

 *

INTENCJA MSZALNA: 

Intencja mszalna ...

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na misje. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.

 *

AKT POKUTY:

Przeprośmy Boga za nasze niewierności i grzechy ...

 *

KOLEKTA:

Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była Tobie zawsze oddana * i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Przez naszego Pana...

 *

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA:

Cyrus, pogański władca, o którym będzie mowa w pierwszym czytaniu, zostanie określony przez Pana Boga, jako „Jego pasterz”, ponieważ realizuje zamysł Boży wobec Izraela. Wsławił się w starożytności niezwykłym humanizmem, dlatego poszczególne ludy przez niego podbijane chętnie przyjmowały jego władzę jako wyzwolenie spod panowania despotycznych władców. W przeciwieństwie do pogańskiego władcy faryzeusze z Nowego Testamentu czuli się dotknięci nauką Jezusa i zagrożeni utratą władzy i pozycji społecznej. Postanowili więc zastawić na niego sidła, poruszając drażliwy temat płacenia podatku. Święty Paweł powie jednak, że nie można nie głosić Ewangelii, a najlepszymi jej świadkami są żyjący nią na co dzień chrześcijanie.

Niech więc słowo Boże kształtuje nasze życie, by mogło przyczynić się do wzrostu królestwa Bożego na ziemi.

 *

MODLITWA POWSZECHNA:

Do Boga Ojca, który stworzył wszechświat i podtrzymuje go w istnieniu, zanieśmy nasze prośby:

  • Módlmy się o dar jedności dla wierzących w Chrystusa, aby stali się zaczynem wiary w sercach ludzi nieznających jeszcze Ewangelii ...
  • Módlmy się o dar licznych i gorliwych powołań misyjnych dla budzenia w sercach ludzi tęsknoty za Bogiem ...
  • Módlmy się o dar wytrwania w wierze dla prześladowanych chrześcijan ...
  • Módlmy się o dar pokoju na świecie, aby ludzie zaniechali wojen, kłótni i nienawiści …
  • Intencja mszalna ...
  • Módlmy się o dar życia zgodnego z wyznawaną wiarą i zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła dla nas zgromadzonych na Eucharystii ...

Wszechmogący, wieczny Boże, usłysz nasze pokorne prośby i udziel nam swojego błogosławieństwa, abyśmy coraz pełniej stawali się Twoimi uczniami. Przez Chrystusa Pana naszego.

 *

MODLITWA PO KOMUNII:

Boże, nasz Ojcze, niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii, która daje przedsmak nieba, + niech nam wyjedna pomoc w życiu doczesnym * i przysposobi nas do życia wiecznego . Przez Chrystusa, Pana naszego. 

 *

SŁOWO  ŻYCIA:

„ODDAJCIE BOGU TO, CO NALEŻY DO BOGA”.

(Mt 22,21)