Liturgia Niedzieli

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.08.2018


WPROWADZENIE LITURGICZNE:

Zgromadzeni na niedzielnej liturgii chcemy wielbić Chrystusa za dar Jego stałej obecności wśród nas. Jezus jest prawdziwym Chlebem żywym, który zstąpił z nieba i budzi smak nowego życia. Niech wszyscy w znaku Eucharystii odkryją Jezusa Chrystusa, który pomaga nam kroczyć drogami Bożej mądrości.

*

INTENCJA MSZALNA: 

Dziś Kościół Katowicki duchowo łączy się z Piekarskim Wzgórzem, gdzie, wokół Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, zgromadziły się kobiety i dziewczęta …

Intencja mszalna …

Kolekta dzisiejsza jest miesięczną składką na wystrój i renowację naszej świątyni. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

*

AKT POKUTY:

Przeprośmy Boga za nasze grzechy, aby godnie sprawować Mszę św. ...

*

KOLEKTA:

Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, + wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, * otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana...

*

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA:

Czytania, które usłyszymy, chcą nam odsłonić prawdę o Eucharystii. To uczta, podczas której napełniamy się Bożą mądrością, oraz okazja do wysławiania i napełniania się Bożą obecnością, Jego Duchem, o czym mówi św. Paweł. Pan Jezus, w swojej katechezie wskazuje, jak ważne jest spożywanie Jego Ciała i Krwi, bo to jest pokarm na życie wieczne.

Prośmy o światło i moc Ducha Świętego, byśmy mogli dobrze pojąć i zrozumieć te Jezusowe słowa, w których mówi o całkowitym darze z siebie dla naszego zbawienia.

 *

MODLITWA POWSZECHNA:

Przez Jezusa Chrystusa, który zaprasza nas na swoją ucztę i daje pokarm, który jedynie może zaspokoić głód naszych serc, polecajmy Bogu w modlitwie potrzeby wszystkich ludzi:

  • Módlmy się za Kościół Powszechny, aby na pielgrzymim szlaku karmił się nieustannie Chlebem Życia...
  • Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby w mocy Ducha Świętego nieśli Bożą mądrość do ludzi całego świata …
  • Módlmy się za kobiety i dziewczęta, które dzisiaj pielgrzymują do Piekar Śl., aby, jak Maryja, wpatrzone w Chrystusa, otaczały troską życie i głosiły Ewangelię nadziei ...
  • Módlmy się za rolników, aby ich ciężkiej pracy towarzyszyło błogosławieństwo Boże, a nagrodą były obfite plony …
  • Intencja mszalna ...
  • Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy wiernie wypełniając nasze obowiązki, trwali w łączności z Bogiem ...

Boże, który przygotowałeś ludziom pokarm zbawienia, + wysłuchaj naszych modlitw i spraw, * aby wszyscy ludzi, których zaprosiłeś na Ucztę, przyjęli Twoje łaski i osiągnęli zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

*

MODLITWA PO KOMUNII:

Boże, Ty przez ten Sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa, + pokornie Cię prosimy, * abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale. Który żyje i króluje na wieki wieków.

*

SŁOWO  ŻYCIA:

„KTO SPOŻYWA TEN CHLEB, BĘDZIE ŻYŁ NA WIEKI”.

(J 5, 58)