Liturgia Niedzieli

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 20.05.2018


WPROWADZENIE LITURGICZNE:

Radujemy się dziś Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, pamiętając, że wydarzenie z Wieczernika trwa nadal. Duch Święty wciąż działa w Kościele. Buduje jedność, ożywia wiarę, zapala miłość i budzi nadzieję. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego o odnowę oblicza Kościoła, o nowy zapał dla każdego z nas.

*

INTENCJA MSZALNA: 

Intencja mszalna ...

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na wystrój i renowację naszej świątyni. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

 *

AKT POKUTY:

Abyśmy mogli się stać godnymi daru Ducha Świętego, przeprośmy Boga za nasze grzechy ...

*

KOLEKTA:

Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, + ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa...

*

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA:

Pierwsze czytanie dzisiejszej uroczystości przypomina to, co wydarzyło się w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, by móc wyjść i głosić prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jest to ten sam Duch, o którym Pan Jezus mówi swoim uczniom tuż przed swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. To Paraklet, Pocieszyciel i Obrońca, Duch Prawdy, który prowadzi do pełnego zrozumienia Bożego objawienia i który towarzyszy na drogach życia, udzielając swoich darów.

Słuchajmy słowa Bożego i otwierajmy się nieustannie na działanie Ducha Świętego – dajmy Mu się prowadzić.

 *

MODLITWA POWSZECHNA:

Duch Święty przychodzi z pomocą naszym słabościom i wstawia się za nami w błaganiach. Świadomi tak wielkiej pomocy módlmy się teraz wspólnie do Boga:

  • Módlmy się za Kościół święty, aby opierając się na mocy Ducha Świętego nie bał się wszędzie głosić Ewangelię ...
  • Módlmy się za nasze rodziny, aby były prawdziwie domowymi kościołami, wsłuchanymi w pouczenia Ducha Świętego …
  • Módlmy się za chorych i cierpiących, aby Duch Święty umacniał ich w trudnych chwilach życia …
  • Módlmy się za ludzi wątpiących i zagubionych w wirach współczesnego świata, aby doświadczyli Bożej miłości we wspólnocie wierzących …
  • Intencja mszalna ...
  • Módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia współpracowali z Duchem Świętym ...

Wszechmogący Boże, Tobie oddajemy nasze modlitwy i prosimy, abyśmy nauczyli się korzystać z darów Ducha Świętego. Przez Chrystusa Pana naszego.  

*

MODLITWA PO KOMUNII:

Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, + zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, * aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a Pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

*

SŁOWO  ŻYCIA:

„WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO”

(J 20,22)