Liturgia Niedzieli

III NIEDZIELA ADWENTU, 17.12.2017


WPROWADZENIE LITURGICZNE:

W tradycji Kościoła trzecia niedziela Adwentu jest nazywana Gaudete, czyli niedzielą radości. Radujemy się, bo Pan jest już blisko. Przychodzi, aby nas wybawić.

Niech radość przeniknie nas wszystkich, którzy zgromadziliśmy się dziś, by słuchać Słowa Bożego i sprawować Eucharystię.

 

 *

INTENCJA MSZALNA: 

Intencja mszalna ...

Kolekta dzisiejsza jest miesięczną składką na wystrój i renowację naszej świątyni. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.

 *

AKT POKUTY:

By z czystymi sercami przystąpić do stołu Pańskiego, przeprośmy Boga za nasze grzechy… 

 *

KOLEKTA:

Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego, + spraw, abyśmy przygotowali nasze serca * i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna ...

*

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA:

W adwentowe oczekiwanie musi być wpisana radość, radość spotkania ze Zbawicielem, którego pamiątkę narodzin będziemy obchodzić już niedługo. Jesteśmy więc wezwani do radości, do modlitwy, do oczekiwania i właściwego odczytywania znaków czasu, byśmy umieli rozpoznać przychodzącego Zbawiciela.

Niech dzisiejsze słowo Boże pomoże nam rozpoznać Chrystusa, który towarzyszy nam na drogach życia i powołania.

 *

MODLITWA POWSZECHNA:

Do Boga, źródła prawdziwej radości, zanieśmy nasze modlitwy:

  • Módlmy się Kościół święty, aby pomagał współczesnemu człowiekowi odczytywać znaki czasu i prowadził wszystkich do spotkania z Bogiem ...
  • Módlmy się za chrześcijańskie rodziny, aby czas Adwentu był dla nich okazją do odnowienia i odbudowania więzi opartych na miłości i przebaczeniu ...
  • Módlmy się za chorych, cierpiących, samotnych i ubogich, aby dzięki pomocy życzliwych ludzi odnaleźli sens i radość życia ...
  • Módlmy się za osoby zmagające się z uzależnieniami, aby dzięki pracy nad sobą i współpracy z Bożą łaską doświadczyły radości wyzwolenia i pokoju …
  • Intencja mszalna ...
  • Módlmy się nas samych, abyśmy rozpoznali Tego, który jest pośród nas, okazali Mu wierność i w Nim się rozradowali ...

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze prośby i spraw, aby nasze serca były gotowe do przyjmowania Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 *

MODLITWA PO KOMUNII:

Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, + abyś mocą tego Sakramentu oczyścił nas ze złych skłonności * i przygotował na zbliżające się święta. Przez Chrystusa, Pana naszego.

*

SŁOWO  ŻYCIA:

„ZAWSZE SIĘ RADUJCIE, NIEUSTANNIE SIĘ MÓDLCIE.
W KAŻDYM POŁOŻENIU DZIĘKUJCIE, (...) DUCHA NIE GAŚCIE”

(1 Tes 5,16-19)