Intencje

PONIEDZIAŁEK  -  19.03.  -  UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA

6.30 1/ Do Miłos. Bożego za wstaw. MB Nieust. Pomocy w int. Józefa MAJ z ok. im. i jego rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosł., dary Ducha Św. i zdrowie

2/ Za + Teresę JASKÓLSKĄ - GIEMZA

3/ Za + Tadeusza FITRZYK

8.00 Za ++ Józefa ORDZIŃSKIEGO, syna Krzysztofa, rodziców HAJSKICH i ORDZIŃSKICH /od sąsiadów/

18.00 1/ W int. członków Stowarzyszenia MB Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci z prośbą o Boże błogosł., wytrwałość i cierpliwość do końca życia a szczególnie o łaskę dobrej śmierci

2/ Za ++ rodziców Józefa i Anielę, braci Juliana i Władysława, siostrę Janinę z mężem Stanisławem, teściów Bogdana i Henrykę


WTOREK  -  20.03.

6.30 1/ Za + Jarosława GRZEBIEŃ /od kuzynki Ilony z rodziną/

2/ Za + Bronisława MAZELIK /od sąsiadów z ul. Zielonej nr 43/

3/ Za + Dariusza ZAWADĘ w 2 roczn. śm.

8.00 Za ++ rodziców Edwarda i Gertrudę KALISZ, braci Jana i Henryka, bratowe Łucję i Marię

18.00 1/ Za ++ męża Józefa SŁOWIŃSKIEGO w 15 roczn. śm., rodziców z obu stron, rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące

2/ Za ++ rodziców Monikę i Franciszka, braci Juliana i Mariana STERNAL


ŚRODA  -  21.03.

6.30 1/ Za + Jana LEGIERSKIEGO

2/ Za + Jana ZDEJSZEGO

3/ Za + Jana ZASADĘ

4/ Za + Alojzego BARAN /od szwagra z żoną z Łęki/

7.30 NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JANA NEPOMUCENA

8.00 Za ++ rodziców Apolonię i Adama, teściów Helenę i Antoniego, syna Piotra, siostry Janinę i Annę, brata Tadeusza i Mariana, ++ z rodzin WOLAKÓW i KOMINKÓW

18.00 1/ Za ++ Stefana i Ryszarda JĘDRYKA

2/ Za + Jana MAJERZ w 30 dzień po śm.

NABOŻEŃSTWO DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

19.00 W INTENCJI CZŁONKÓW ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM


CZWARTEK  -  22.03.

6.30 1/ Za ++ Jadwigę i Stefana BARTOSZKO, rodziców i rodzeństwo

2/ Za + Krystynę PUZA w 1 roczn. śm. /od męża, synów z rodzinami i siostry z rodziną/

3/ Za ++ Krystynę PUSTOŁKA, męża Jana, pokrew. PUSTOŁKA, SŁADKOWSKI, Magdalenę SOJKA, dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 Za ++ syna Sławomira w 13 roczn. śm. i brata Jana

17.30 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

18.00 MSZA Z UDZIAŁEM UCZNIÓW KLASY VII i GIMNAZJUM

1/ Do Opatrzn. Bożej za wstaw. MB Nieust. Pomocy w int. Leszka RUPNIEWSKIEGO w 58 roczn. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosł., dary Ducha Św. i łaskę zdrowia dla żony Krystyny

2/ Za ++ Bronisławę RUPNIEWSKĄ, rodziców Mariannę i Łukasza, rodzeństwo Rozalię i Stanisława BONARÓW, dziadków z obu stron


PIĄTEK  -  23.03.

6.30 1/ Za ++ rodziców Annę i Piotra RĄPAŁA, córkę Irenę, synów Kazimierza, Mieczysława i Stanisława

2/ Za ++ męża Zygmunta, Bronisława, rodziców z obu stron, Krystynę PUZA

3/ Za + Alojzego BARAN /od siostrzenicy Wiolety z synem z Krużlowej/

8.00 Za ++ rodziców Marię i Stanisława w roczn. śm., żonę Bronisławę, siostry Stanisławę i Teklę, szwagra Stanisława

17.00 DROGA KRZYŻOWA Z KAZANIEM PASYJNYM

18.00 1/ ZA ++ ZALECANYCH PRZY DRODZE KRZYŻOWEJ

2/ Za ++ Stanisława CZERNEK w 1 roczn. śm. i rodziców z obu stron


SOBOTA  -  24.03.

6.30 1/ Za ++ Piotra, Helenę, Ignacego TOMASZEWSKICH, Władysława i Stanisławę PLUTÓW

2/ Za + Marię KOWALCZUK w 28 roczn. śm.

8.00 1/ Za ++ rodziców Marię i Stanisława BAJOREK, Annę i Pawła WITAŃSKICH, ++ z rodzin BAJOREK i WITAŃSKICH

2/ Za ++ Krystynę i Stefana SYCZÓW oraz Józefa JUROWATY

3/ Za + męża Zenona BĄCZKOWSKIEGO w 1 roczn. śm.

10.00 DZIEŃ SKUPIENIA III ZAKONU ŚW. FRANCISZKA

18.00 Za ++ rodziców Zofię i Pawła ZAJĄC, siostrę Janinę, męża Witolda, szwagra Henryka, dziadków z obu stron


NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ  -  25.03.

7.30 GODZINKI

8.00 1/ W int. członków Róży Różańcowej Matki Kościoła o zgodę i potrzebne łaski w rodzinach

2/ W int. mieszkańców z ul. Gołębiej i Zamłynia

9.30 W int. Kapłanów Dekanatów Jastrzębie z podz. za posługę duszpasterską z prośbą o Boże błogosł., dary Ducha Św. i zdrowie

11.00 W int. członków Róż Różańcowych JSW S.A. i KWK „Pniówek” i ich rodzin o Boże błogosł. i op. MB Częstochowskiej

16.00 GORZKIE ŻALE

16.30 Za ++ rodziców Anielę i Józefa, teściów Stefanię i Władysława, braci Bolesława i Stanisława, bratową Stefanię

19.00 Za ++ Józefa i Bronisławę SZAMREJ, ++ z rodzin SZCZERBÓW, BUCHWALDÓW i KLOCKÓW

D O L N Y    K O Ś C I Ó Ł

9.30 Dziękcz. z ok. ur. Emilii z prośbą o dalszą Bożą op., dary Ducha Św. i zdrowie

11.00 W int. Zofii z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosł., dary Ducha Św. i zdrowie

14.00 MSZA Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO

D P S

7.30 W int. Piotra SADŁO z ok. ur. i Mateusza z podz. za dar życia z prośbą o Boże błogosł., światło Ducha Św. i zdrowie

on