Intencje

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA  -  22.10.

7.30 GODZINKI

8.00 1/ Dziękcz. z ok. 57 roczn. śl. Ireny i Józefa z prośbą o Boże błogosł., dary Ducha Św. i zdrowie

2/ W int. mieszkańców z ul. Zielonej nr 4 - 22

9.30 W int. Marii i Jana SZCZERBA w 50 roczn. śl. oraz wnuka Bartosza w 18 roczn. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosł., dary Ducha Św. i zdrowie

11.00 W INTENCJI PARAFIAN

15.45 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

16.30 Za ++ Władysława, Leokadię, Leona BRUDZIŃSKICH, Sabinę RASZEWSKĄ, Marylę JAŃCZYK, dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 Za ++ Genowefę i Jana KĘDZIERSKICH, Józefę ROSA, ++ z rodzin MISIAK, KĘDZIERSKICH, DĘBIŃSKICH i KAROLAK

D O L N Y    K O Ś C I Ó Ł

9.30 Do Opatrzn. Bożej za wstaw. NMP Matki Kościoła dziękcz. z ok. 70 roczn. ur. Wandy MIŁOŚ z prośbą o Boże błogosł., światło Ducha Św. i zdrowie dla całej rodziny

11.00 Dziękcz. z ok. 70 roczn. ur. Marii SKORUPA z prośbą o dalszą Bożą op., dary Ducha Św. i zdrowie /od brata Henryka z żoną/

14.00 MSZA Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO

D P S

7.30 Za + męża Waldemara


PONIEDZIAŁEK  -  23.10.

6.30 1/ Do Bożego Miłos. MB o błogosł. i zbawienie duszy dla Marioli i Bernarda

2/ Za ++ Tadeusza i Roberta TRACZ

3/ Za ++ Dariusza w 30 roczn. śm., Zofię i Adama ZAJĄC, Adama i Feliksa, dziadków PAŃCZYKÓW i PIWOWARKÓW

8.00 Za + Jana

17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18.00 1/ Za ++ Kazimierza i Marię CIEŚLA w roczn. śm.

2/ Za ++ ojca Franciszka i matkę Gertrudę BUREK, teściów Marię i Andrzeja SOBCZYK, męża Zdzisława, ciotkę Annę, chrzestnych Marię i Pawła, ++ z rodzin SOBCZYK, BUREK, KEMPNY oraz siostrzenicę Bożenę


WTOREK  -  24.10.

6.30 1/ Za + Ryszarda SONTOWSKIEGO w 2 roczn. śm.

2/ Za + Kazimierę ŁUPIŃSKĄ /od sąsiadów z ul. Śląskiej nr 17/

3/ Za + Marię MINKIEWICZ /od sąsiadów z ul. Kaszubskiej nr 12/

8.00 Za ++ Karola KOTWICKIEGO w 1 roczn. śm., męża Czesława, rodziców Marię i Pawła JANOSZCZYK, Jana i Czesławę, brata Józefa

17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18.00 1/ Za ++ matkę Marię BAŃCZYK w 15 roczn. śm. i brata Tadeusza

2/ Za ++ rodzeństwo Marię, Kazimierza, Jana, Wincentego, bratowe Irenę i Łucję, szwagra Jacka


ŚRODA  -  25.10.

6.30 1/ Za + Zofię KAPUSTA /od brata Władysława z rodziną/

2/ Za ++ Władysławę i Tadeusza WOJTASZCZYK

3/ Za + Anielę GÓRKA /od sąsiadów z ul. Śląskiej nr 41 - 45

4/ Za + Pawła RUMPEL /od sąsiadów z ul. Śląskiej nr 17/

8.00 Za ++ Janinę i Wilhelma JANOWSKICH w roczn. śm. i ich dzieci Krystynę       PUZA i Zdzisława JANOWSKIEGO

17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18.00 1/ O tryumf Niepokalanego Serca Maryi w naszych sercach, rodzinach, ojczyźnie i na całym świecie

2/ Za + Kazimierę STACHOŃ w 30 dzień po śm.


CZWARTEK  -  26.10.

6.30 1/ Za + Jadwigę DZIEŃKOWSKĄ /od koleżanek/

2/ Za + Edwarda KAŹMIERCZAKA /od rodziny Chmurów z Oświęcimia/

8.00 Za + Dorotę PALUCH w 12 roczn. śm.

17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18.00 MSZA Z UDZIAŁEM DZIECI

1/ Za ++ Józefa KUPIEC, braci, rodziców i siostrę Annę

2/ Za ++ Józefę w 13 roczn. śm., rodziców Aleksandrę i Pawła ZALEWSKICH

3/ Za ++ Zdzisławę BŁATOŃ i synową Izabelę w 4 roczn. śm.


PIĄTEK  -  27.10.

6.30 1/  Za ++ rodziców CIEŚLAKÓW, DĄDAJEWSKICH, GALOCHÓW i NURKOWSKICH

2/ Za + Annę BŁASZCZAK /od sąsiadów z ul. Kurpiowskiej nr 1/

8.00 Za + Stanisławę KWIATKOWSKĄ /od pracowników firmy VEGA/

17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18.00 1/ W int. członków Stowarzyszenia MB Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci z prośbą o Boże błogosł., wytrwałość i cierpliwość do końca życia a szczególnie o łaskę dobrej śmierci

2/ Za ++ ciotkę Annę, męża Zdzisława SOBCZYK, rodziców Gertrudę i Franciszka BUREK, Marię i Andrzeja SOBCZYK, chrzestnych Marię i Pawła, ++ z rodzin SOBCZYK, BUREK, KEMPNY, siostrzenicę Bożenę

3/ Za + Mariana KONDRATOWICZ w 10 roczn. śm.

4/ Za + Jana WYROŚLAK w 30 dzień po śm.


SOBOTA  -  28.10.
ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW SZYMONA i JUDY TADEUSZA

6.30 1/ Za + Tadeusza KĄKOL w dn. im.

2/ Za + Władysławę MARSZAŁEK /od sąsiadów/

8.00 1/ Za ++ rodziców Jana i Mariannę MARKIEWICZ, brata Tadeusza, teściową Elfrydę, wujostwo Ernesta i Angelę INDECKICH

2/ Za ++ Aleksandrę, Anielę, Władysławę, Józefa, Janinę i Annę

3/ Za + Krystynę WRZOSKIEWICZ /od rodziny Mieszczak/

17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18.00 Za ++ Tadeusza ĆWIKIEL, jego rodziców Tomasza i Józefę, dziadków Janinę i Jana TKOCZ


XXX NIEDZIELA ZWYKŁA  -  29.10.

7.30 GODZINKI

8.00 1/ W int. Antoniny i Franciszka JEZIORO w 55 roczn. śl. i 80 roczn. ur. Franciszka z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosł., dary Ducha Św. i zdrowie

2/ W int. mieszkańców z ul. Zielonej nr 24 - 42

9.30 Do Miłos. Bożego za wstaw. Niepok. Serca Maryi dziękcz. z ok. ur. córki Elżbiety z prośbą o Boże błogosł., dary Ducha Św. i zdrowie

11.00 Dziękcz. z ok. 25 roczn. śl. Beaty i Karola KAJ z prośbą o dalszą Bożą op., dary Ducha Św. i zdrowie

15.45 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

16.30 Za ++ rodziców i dziadków Józefa i Weronikę DUMÓW, Adama i Józefę SUSKICH, ++ z rodzin z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące

19.00 Za ++ Józefa i Mirosława oraz ++ z rodzin KOGUT, ZYK i JAGIEŁO

D O L N Y    K O Ś C I Ó Ł

9.30 Do Opatrzn. Bożej za wstaw. MB Nieust. Pomocy w int. Marii, Doroty i Barbary SUSKICH, Doroty ŻMUDZIŃSKIEJ, Danuty LĘGA, Edwarda i Kazimiery BŁASZCZAK oraz doktora Mieczysława JAGIEŁOWICZA z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosł., dary Ducha Św. i zdrowie

11.00 W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI

14.00 MSZA Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO

D P S

7.30 Za + Zbyszka GRYCZANOWSKIEGO /od rodziny z Orzesza/