Intencje

III NIEDZIELA ADWENTU  -  17.12.

7.30 GODZINKI

8.00 W int. mieszkańców z ul. Zielonej nr 37 i 39

9.30 W int. Katarzyny i Tomasza z ok. 25 roczn. śl. i 50 urodzin jubilatów z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosł., dary Ducha Św. i zdrowie

11.00 W INTENCJI OJCZYZNY W XXXVI ROCZNICĘ WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO ORAZ PACYFIKACJI JASTRZĘBSKICH KOPALŃ, ROCZNICĘ WYDARZEŃ GRUDZIEŃ 1970 /od Sekcji Terenowej Miasta Jastrzębie-Zdrój NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym, Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”/

16.00 NIESZPORY

16.30 Za ++ rodziców Annę i Mieczysława SENECKICH

19.00 Za + Jerzego KLIŚ /od pracowników NZOZ/

D O L N Y    K O Ś C I Ó Ł

9.30 W INTENCJI PARAFIAN

11.00 Dziękcz. z ok. 75 roczn. ur. Krystyny z prośbą o dalsze Boże błogosł., dary Ducha Św. i zdrowie

14.00 MSZA Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO

D P S

7.30 Za + Piotra ŻELICHOWSKIEGO


PONIEDZIAŁEK  -  18.12.

6.30 RORATY

1/ W int. wnuczki Marty w 32 roczn. ur. i rodzeństwa z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosł., dary Ducha Św. i zdrowie

2/ Za + Józefę PERKOWSKĄ /od sąsiadów z ul. Warmińskiej nr 2/

3/ Za + Marcina SOSIŃSKIEGO

8.00 Za ++ rodziców Cecylię i Stanisława, rodzeństwo, dziadków z obu stron, ++ z rodzin z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 1/ Za ++ dziadków Zofię i Henryka JANICKICH, rodziców Kazimierę i Wojciecha oraz brata Jarosława PERCZYŃSKICH

2/ Za + Jana STACH w 3 roczn. śm.


WTOREK  -  19.12.

6.30 RORATY

1/ Za + Teresę JASKÓLSKĄ-GIEMZA w 2 roczn. śm.

2/ Za ++ dziadków Zofię, Mariannę i Czesława WYSOCKICH, Stefanię i Antoniego KOŚCIUK

3/ Za ++ Wiesława HERDA w 28 roczn. śm., rodziców i teściów

8.00 Za + Mariana WOLANIN /od sąsiadów z bloku/

18.00 1/ Do Opatrzn. Bożej za wstaw. MB Nieust. Pomocy dziękcz. z ok. ur. Alicji WIĘCEK z prośbą o dalszą Bożą op., dary Ducha Św. i zdrowie

2/ Za + Marię NIEWĘGŁOWSKĄ

3/ Za ++ Piotra BROJAK w 30 dzień po śm. i żonę Irenę


ŚRODA  -  20.12.

6.30 RORATY

1/ Za ++ Stefana i Ryszarda JĘDRYKA

2/ Za + Zofię KAPUSTA /od siostry Anny z rodziną/

3/ Za + Martę GRZONKA w 20 roczn. śm.

4/ Za ++ rodziców Irenę i Zenona TORZ, Ks. Stanisława i Ks. Andrzeja, Józefa, Edmunda i Jana oraz dziadków z obu stron

8.00 Za ++ Jana w 24 roczn. śm. i pokrew. z obu stron

18.00 1/ Za ++ córkę Ewę i zięcia Adama z ok. im.

2/ Za + Alojzego BARAN w 30 dzień po śm.

3/ Za + Edwarda PORĘBSKIEGO w 30 dzień po śm.

NABOŻEŃSTWO DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

19.00 MSZA ŚW. Z MODLITWĄ UWIELBIENIA


CZWARTEK  -  21.12.

6.30 RORATY

1/ Za ++ rodziców Stanisławę i Edwarda WALASIKÓW. Jadwigę i Artura GŁUCHÓW, Józefę GĄSKĘ, dusze w czyśćcu cierpiące

2/ Za ++ rodziców Mariannę i Franciszka KAPUSTA, brata Stanisława, Michalinę KAPUSTA, kapłanów z naszej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 Za ++ Mariannę i Bolesława, dziadków z obu stron, teściów Stanisława i Zofię

17.30 NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JANA NEPOMUCENA

18.00 1/ Dziękcz. z ok. 50 roczn. ur. Sylwestra z prośbą o Boże błogosł., dary Ducha Św. i zdrowie

2/ Za ++ Stefanię w 3 roczn. śm. i Stefana PIECHA oraz ich rodziców

3/ Za ++ Annę i Stanisława TOMCZAK, Annę i Stefana BIEGAŃSKICH


PIĄTEK  -  22.12.

6.30 RORATY

1/ Za ++ Jadwigę i Stefana BARTOSZKO, ich rodziców i rodzeństwo

2/ Za ++ męża Henryka w 4 roczn. śm., rodziców i dziadków z obu stron

3/ Za + Bożenę ZAWADZKĄ

8.00 Za ++ rodziców, braci, siostry, ++ z rodzin STOPYRA i ŻYWOT

18.00 1/ W int. członków Stowarzyszenia MB Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci z prośbą o Boże błogosł., wytrwałość i cierpliwość do końca życia a szczególnie o łaskę dobrej śmierci

2/ Za ++ męża Zdzisława SOBCZYK, rodziców Gertrudę i Franciszka BUREK, teściów Marię i Andrzeja, ciotkę Annę, chrzestnych Marię i Pawła, siostrzenicę Bożenę, ++ z rodzin SOBCZYK, BUREK, KEMPNY


SOBOTA  -  23.12.

6.30 1/ Za + Ryszarda WARMIJAK w 1 roczn. śm.

2/ Za ++ Bartosza i Jana KOWALEWSKICH

8.00 1/ Za ++ żonę Bronisławę, rodziców z obu stron, ++ z rodzin KALISZ i STROJEK

2/ Za ++ męża Czesława BOJARSKIEGO, rodziców Stanisława, Mariannę, Władysława, teściów Stanisława, Walentego i Stefanię, dziadków z obu stron, rodzeństwo Stanisława, Jerzego, Lucynę, Witolda, rodziców chrzestnych, ++ z rodziny, kapłanów, siostry zakonne, dusze w czyśćcu cierpiące

3/ Za + Małgorzatę GAJDA w 9 roczn. śm.

18.00 Za ++ Halinę KRZYSZTOFIK w 2 roczn. śm. i Grażynę BOROWIEC


IV NIEDZIELA ADWENTU  -  24.12.

7.30 GODZINKI

8.00 1/ W int. Kapłanów i Szafarzy z naszej parafii z podz. za posługę u chorych z prośbą o Boże błogosł., dary Ducha Św. i zdrowie /od Marianny Pyra/

2/ W int. mieszkańców z ul. Zielonej nr 41 i 43

9.30 W int. rodziny PAW z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosł., dary Ducha Św. i zdrowie

11.00 W int. Elżbiety i Jana, dzieci i wnuczki z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosł., dary Ducha Św. i zdrowie

D O L N Y    K O Ś C I Ó Ł

9.30 W INTENCJI PARAFIAN

11.00 W INTENCJI PARAFIAN

14.00 MSZA Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO

D P S

7.30 Za ++ Jerzego i Agnieszkę CIERNIAK